Nowa Jastrząbka, wieś, k. Tarnów, Małopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Residence/Miejsce zamieszkania: Confirmed/potwierdzone
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Nowa Jastrzabka, PL.
Lat 50.116667 Long 21.133333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Małopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.116667 Long 21.133333 - z polskiej wikipedii

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Tarnów

 • Significance/rola miejsca:

A place inhabited by people with the surname Ciołek.

In 1850s several residents bearing name "Ciołek":
http://www.rootsweb.ancestry.com/~polwgw/archives/lusz.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~polwgw/archives/nowajast2.html

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

In 1850s several residents bearing name "Ciolek:
http://www.rootsweb.ancestry.com/~polwgw/archives/lusz.html
http://www.rootsweb.ancestry.com/~polwgw/archives/nowajast2.html

Input by: tmc, 21 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License