Nosaczowicze, wieś, k. Stary Sącz, Małopolskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Nosaczowicze, PL.
Lat 49.5667 Long 20.5833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Nosaczowice - http://telefony.gsm.w.polsce.org/18816-gsm/
Naszacowice - http://telefony.gsm.w.polsce.org/18816-gsm/
Naszczowice - http://telefony.gsm.w.polsce.org/18816-gsm/

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Małopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.5667 Long 20.5833 http://www.fallingrain.com/world/PL/46/Naszczowice.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Stary Sącz

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Drzewicki family - Jardetzky (1992:121)

A village purchased in 1441 by Petrus Drzewiczky Franczus - Jardetzky (1992:121)

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

Nosaczowicze [1441] - Jardetzky (1992:121)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Superexpress" opisuje bolączki mieszkańców niewielkiej wsi kilkanaście kilometrów za Nowym Sączem o nazwie Naszczowice, którzy za wszelką cenę chcą zmienić nienajlepiej kojarzącą się nazwę swojej miejscowości. "Już mamy tego dość. Chcemy jak przed laty mieszkać w Naszacowicach, a nie w Naszczowicach, bo w okolicy się z nas śmieją" - mówią zdesperowani mieszkańcy.
Dziennik pisze, że przed wiekami ta pięknie położona między pagórkami i wśród lasów małopolska wieś nosiła nazwę Nosaczowice, potem zmieniła się w Naszacowice, a od lat 60-tych nosi urzędową nazwę Naszczowice.
http://telefony.gsm.w.polsce.org/18816-gsm/

Naszczowice, Poland Page
Other names: Naszacowice
World:Poland
Latitude 49.5667 Longitude 20.5833
http://www.fallingrain.com/world/PL/46/Naszczowice.html

Input by: tmc, 20 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License