Niemierzynce, k. Volochysk, Khmelnytska Oblast, UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Niemierzynce, UA.
Lat 49.4833 Long 26.2667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Nemirintsy - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Nemirintsy2.html
Nemerintsy - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Nemirintsy2.html
Nemirentsy - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Nemirintsy2.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Khmelnytska Oblast, Ukraine (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.4833 Long 26.2667 http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Nemirintsy2.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Volochysk

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Zulinski family.

 • In 19th c. Niemierzynce - were, possibly, a property of Kazimierz Zulinski (f. of Marceli Zulinski (+1863), Bazyli Zulinski (+1863), Dionizy Zulinski (+1863), Piotr Zulinski & Dominik Adolf Zulinski)) - Zulinski (1997)
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

In 19th c. Niemierzynce - a property? of Kazimierz Zulinski (f. of Marceli Zulinski (+1863), Bazyli Zulinski (+1863), Dionizy Zulinski (+1863), Piotr Zulinski & Dominik Adolf Zulinski)) - Zulinski (1997)

most likely it is
Nemirintsy, Ukraine Page
Other names: Nemerintsy,Nemirentsy
World:Ukraine
Lat 49.4833 Long 26.2667
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Nemirintsy2.html

Input by: tmc, 11 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License