Niemianowice, wieś, k. Radom, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Niemianowice, PL.
Lat 51.3833 Long 21.3333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Nemianowicze - Jardetzky (1992:119)
Nemyanowicze [1413] - Jardetzky (1992:203,212)
Nyemyanowicze [c. 1470] - Jardetzky (1992:203)
Niemianowice - http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Niemianowice.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.3833 Long 21.3333 http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Niemianowice.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość: text
 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:119).

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1413 - Jardetzky (1992:203,212)
c. 1470 - Jardetzky (1992:203)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Niemianowice, Poland Page
World:Poland
Latitude 51.3833 Longitude 21.3333
http://www.fallingrain.com/world/PL/55/Niemianowice.html

"NIEMIANOWICE — (Niemianowycze — 1470-80, Nyemyanowicze — 1578). Etymologia nazwy wsi wskazuje że wieś powstała w czasie kolonizacji Puszczy Kozienickiej prowadzonej po najazdach mongolsko-tatarskich w 2 połowie XIII wieku. Niewiadomo w którym roku i przez kogo została przeniesiona na prawo niemieckie. Najprawdopodobniej stało się to w 3 lub 4 ćwierci XIV wieku. Wracając do etymologii nazwywsi to: „miano” = nazwa, czyli Niemianowice, to wieś … bezimienna, nienazwana. Jan Długosz w Liber Beneficiorum (1470-80) podaje, że wieś znajduje się w parafii p.w.św. Jakuba Apostoła w Skarzyszowie i należy do Andrzeja Ciołka herbu Ciołek. We wsi było 8 półłanków kmiecych, 3 karczmy na rolach oraz 3 zagrodników z rolami. We wsi były także 3folwarki rycerskie. Dziesięcinę zbierał pleban skaryszewski. Zgodnie z rejestrem poborowym podymnego woj. sandomierskiego z roku 1569 wieś Niemianowice należała do Stanisława Owadowskiego herbu Łabędź." Chorązki (2007)

Input by: tmc, 26 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License