Newlany, wieś, k. Asune, Kraslavas Rajons, LV
 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Approx. Location of Newlany, BY.
Lat 55.9795 Long 27.66475
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Naulani - http://maps.google.com

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Kraslavas Rajons, Latvia (LV)

 • Coordinates/koordynaty:

The place is situated between the villages of Rasica (BY, lat 55.9167 Long 27.7500) and Asune (LV, Lat 56.0333 Long 27.6167)l, therefore the averaged coords for the spot are Lat 55.975 Long 27.68335, which is just 1.5 kms SE of the village Naulani (= Newlany?) with approx. coords being Lat 55.9795 Long 27.66475.

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Asune (Osun) - http://www.fallingrain.com/world/LG/14/Asune.html

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Szadurski family.

Szadurski Stanisław. Brat [Mikolaja, syn Fanciszka-Ksawerego i Felkerzambówny, o rok starszy…], razem z nim był na naukach w Połocku i Wilnie; dziedzic następnie Zwirdzina, Dunakl, Dorotpola i t d., żonaty z Katarzyną Szumowiczówną, na Newlanach, pułkownik gwardyi rosyjskiej, także marszałek powiatowy lucyński, gorliwie spełniający swoje obowiązki. Umarł w r. 1870, zostawiając dwie córki: Maryę Pruszyńską i Stanisławę za Ksawerym Szadurskim (IG 1905:200-201)

 • Related places/Powiązania:

Zwirdzin - the nearby property of the Stanislaw Szadurski family.
Dorotpol - the nearby property of the Stanislaw Szadurski family.
Dunakla - the nearby property of the Stanislaw Szadurski family.
Lucyn - the nearby town where Szadurski held offices.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Szadurski Stanisław.
Brat [Mikolaja, syn Fanciszka-Ksawerego i Felkerzambówny, o rok starszy…], razem z nim był na naukach w Połocku i Wilnie; dziedzic następnie Zwirdzina, Dunakl, Dorotpola i t d., żonaty z Katarzyną Szumowiczówną, na Newlanach, pułkownik gwardyi rosyjskiej, także marszałek powiatowy lucyński, gorliwie spełniający swoje obowiązki. Umarł w r. 1870, zostawiając dwie córki: Maryę Pruszyńską i Stanisławę za Ksawerym Szadurskim (IG 1905:200-201)

Newlany, Parafia: Druja
http://www.mem.net.pl/stg/diecezjawilenska1744p.htm

http://maps.google.com/maps?q=55.9795+27.66475+(Naulani)&ll=55.9795,27.66475&spn=05.0,05.0&t=k&hl=en

Druya, Belarus Page
Other names: Druja
World:Belarus
Lat 55.7833 Long 27.4500 - http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Druya.html

Newlany - dobra, pow. drysienski, w 3 okr. pol., 6 okr. sąd. (połocki), pomiedzy Rosicą a Osuniem, o 25 w. od Drysy [i.e. 25 werst from Drissa = 25*1066.8 m= 26,670m tmc, 15 Jan 2010][…] Do dobr N. nalezy fol. Anutowo
http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/29

Vyerkhnyadzvinsk, Belarus Page
Other names: Verkhnedvinsk,Dryassa,Drissa
World:Belarus:Vitsyebskaya Voblasts'
Lat 55.7794 Long 27.9469
http://www.fallingrain.com/world/BO/7/Vyerkhnyadzvinsk.html
Input by: tmc, 14 Jan 2010

Rasica, Latvia Page [wrong Rosica - tmc, 16 Jan 2010]
Other names: Ros?ca,Rosica
World:Latvia:Rezeknes Rajons
Lat 56.4000 Long 27.5833
http://www.fallingrain.com/world/LG/24/Rasica.html

Asune, Latvia Page [correct Osun - tmc, 16 Jan 2010]
Other names: As?ne
World:Latvia:Kraslavas Rajons
Lat 56.0333 Long 27.6167
http://www.fallingrain.com/world/LG/14/Asune.html

Rositsa, Belarus Page [correct Rosica - tmc, 16 Jan 2010]
World:Belarus
Lat 55.9167 Long 27.7500
http://www.fallingrain.com/world/BO/0/Rositsa.html

Konstanty-Ludwik [Plater] byl panem ogromnej fortuny, która jeszcze powiekszyl z chwila gdy na jego zone przypadla sukcesja po ksiazetach Wisniowieckich. Po ojcu byl dziedzicem Kraslawia, Kombulu, Indrycy i Isnaudy. Dzialajac razem z matka, kupil w Wilnie w dniu 28 pazdziernika 1739 roku dobra Pustyn w powiecie drysienskim, od biskupa sufragana wilenskiego Józefa-Stanis;awa Sapiehy. […] W 1769 roku lub moze po tej dacie, nabyl od ksiazat Sapiehów dobra Newlany (2109 dziesiecin) z folwarkiem Anutowo w powiecie drysienskim. Pó?niej dziedzicami tych wsi sa Szumowiczowie. […]
http://platerak.republika.pl/konarski.html

Indrica, Latvia Page
Other names: Indritsa
World:Latvia:Kraslavas Rajons
Lat 55.8500 Long 27.3333
http://www.fallingrain.com/world/LG/14/Indrica.html

Kraslava, Latvia Page
Other names: Kr?slava,Kreslavka,Kreslawka,Kraaslava
World:Latvia:Kraslavas Rajons
Lat 55.9000 Long 27.1667
http://www.fallingrain.com/world/LG/14/Kraslava.html

Isnauda, Latvia Page
World:Latvia:Ludzas Rajons
Lat 56.5167 Long 27.7500
http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Isnauda.html

Kombuli, Latvia Page
Other names: Kumbuli,Kombu?i,Kumbu?i
World:Latvia:Kraslavas Rajons
Lat 55.9833 Long 27.1833
http://www.fallingrain.com/world/LG/14/Kombuli.html
end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License