Mołomotki, wieś, k. Sokołów Podlaski, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Molomotki, PL.
Lat 52.3883 Long 22.4500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Estimated from the coords of Repki and the map.google.com - Lat 52.3883 Long 22.4500 - tmc, 3 Aug 2009.

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Sokołów Podlaski

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Chądzyński family.

Mołomotki - in 1741 a property of Alexander (s. of Władysław) Ciołek-Chądzyński - Kosieradzki (2009b).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Mapa Mołomotki-Dwór, Gmina Repki, Powiat sokołowski, Województwo mazowieckie.
http://www.mapa-online.pl/mapa,Molomotki-Dwor.html

Repki, Poland Page
World:Poland
Lat 52.3833 Long 22.3833
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Repki.html

Input by: tmc, 3 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License