Milęcino, wieś, k. Błonie, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Milecino, PL.
Lat 52.1667 Long 20.6415
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Acc. to a map "Komorów na mapach do XIX wieku" http://www.komorow.net/files/komorownamapach/03.jpg
Milecino was situated half-way between Radonice & Biskupice
Hence, the estimated Lat 52.1667 Long 20.6415 - tmc, 23 may 2009.
Parish/parafia Żukowo - ProjektPodlasie.pl (2016)

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Błonie

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Milęcki, Ciołek-Milącki family - Pszczółkowski (2004a)

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

A 1300s settlement - Czapliński & Ładogórski (1998, page 23, Map "Osadnictwo okolic Warszawy w XVI w.")

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Milęcino par. Żukowo - A property of the Ciołek-Milęcki, Ciołek-Milącki family - Pszczółkowski (2004a)
(not to be confused with Milecin, N. of Warsaw, Lat 52.6333 Long 19.0333 http://www.fallingrain.com/world/PL/68/Milecin.html)

Radonice, Poland Page
World:Poland
Lat 52.1667 Long 20.6000
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Radonice.html

Biskupice, Poland Page
World:Poland
Lat 52.1667 Long 20.683
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Biskupice.html
Input by: tmc, 23 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License