Mierżączka, wieś, k. Garwolin, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Mierzaczka, PL.
Lat 51.8667 Long 21.6833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8667 Long 21.6833 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Mierzaczka.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Garwolin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=57

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1500s - http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=57

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Mierżączka
Początki tej miejscowości sięgają przełomu XV i XVI wieku. Założycielami jej byli Gorzeńscy. Dziedziczyli tu: Gojscy, Leżeńscy, Sułowscy, Ciołkowie oraz Magnuszewscy.
W końcu XVIII wieku szlachta w Polsce ubożała i wyprzedawała majątki. Sprzyjało to koncentracji majątków w jednym ręku. Na przełomie XVII i XVIII wieku dobra Mierżączka przeszła na własność Ludwika Franciszka Żebrowskiego i dziedziczył ja do 1742 roku, a potem była własnością Wojciecha Żebrowskiego.
Mierżączka należała do małych osiedli. Na przełomie XVII i XVIII wieku ta miejscowość mogła całkowicie nie istnieć a to z powodu wyludnienia spowodowanego przez liczne wojny i zarazy. W 1787 roku w tej wsi mieszkały zaledwie 24 osoby.
Kolejnym dziedzicem wsi został Józef Żebrowski,
http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=160&Itemid=57

Mierzaczka, Poland Page
Other names: Mierzączka
World:Poland
Lat 51.8667 Long 21.6833
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Mierzaczka.html

Input by: tmc, 9 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License