Metlince, wieś, k. Haysyn, Vinnytska Oblast, UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Metlince, UA.
Lat 48.8833 Long 29.3000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Vinnyts'ka Oblast', Ukraine (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 48.8833 Long 29.3000 http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Metlintsy.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Haysyn/Gaisin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żulinski family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"1659.05.20, Warszawa
Futor abo wioska Mietlince nazwana w woj. bracławskim po śmierci urodzonego Odrzywolskiego, starosty winnickiego, urodzonemu Żulińskiemu prawem lennym. (pol.)"
http://www.agad.archiwa.gov.pl/publikacje/MR2.xml

Metlintsy, Ukraine Page
World:Ukraine
Lat 48.8833 Long 29.3000
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Metlintsy.html

Input by: tmc, 18 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License