Małnów, wieś, k. Karsawa, Ludzas Rajons, LV

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Małnów, LV.
Lat 56.7833 Long 27.7333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Melnava - http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Malnava.html
Malnaya - http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Malnava.html
Malnava - http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Malnava.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Ludzas Rajons, Latvia (LV)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 56.7833 Long 27.7333 - http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Malnava.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Karsawa

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Szadurski family.

 • Szadurski Mikołaj. Syn Franciszka-Ksawerego i Felkerzambówny, w r. 1817 celujący w II klasie u Jezuitów połockich, potem uczeń Uniwersytetu wileńskiego. W roku akademickim 1822/23, mając lat 15, rozpoczął studya uniwersyteckie, po ukończeniu których był panem na Malnowie i Oświeju, marszałkiem lucyńskim; w r. 1837 zaślubił Maryę Zyberk-Plater (córkę Michała). W r. 1876 rozstał się z tym światem. (IG 1905:200-201)
 • Ciotka rodzona Józefa Hylzena, Karolina, żona Jana Franciszka Szadurskiego h. Ciołek, pana na Puszy, Zielonpolu, Matnowie [= Małnowie - tmc, 16 Jan 2010] etc, miała jednego syna Jana, żonatego z Dorotą Szczytówną h. Jastrzębiec, z tego małżeństwa byli: Józef Szadurski, szambelan St. Augusta, marszałek gubernialny witebski 1814 — 18 17 r. i Ksawery, którym dobra Hylzena sie dostały. Józef Szadurski miał syna Ignacego, takie marszałka witeb. 1835 — 1838, ostatniego z tej linii, a od Ksawerego potomkowie istnieją. (IG 1905:26)

* Related places/Powiązania:

Pusza - the property of Jan Franciszek Szadurski.
Zielonpole - the property of Jan Franciszek Szadurski.
Oswiej - the nearby property of the Mikolaj Szadurski family.
Lucyn - the nearby town where Szadurski held offices.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

49. Szadurski Mikołaj.
Syn Franciszka-Ksawerego i Felkerzambówny, w r. 1817 celujący w II klasie u Jezuitów połockich, potem uczeń Uniwersytetu wileńskiego. W roku akademickim 1822/23, mając lat 15, rozpoczął studya uniwersyteckie, po ukończeniu których był panem na Małnowie i Oświeju, marszałkiem lucyńskim; w r. 1837 zaślubił Maryę Zyberk-Plater (córkę Michała). W r. 1876 rozstał się z tym światem. (IG 1905:200-201)

Ciotka rodzona Józefa Hylzena, Karolina, żona Jana Franciszka Szadurskiego
h. Ciołek, pana na Puszy, Zielonpolu, Matnowie [= Małnowie - tmc, 16 Jan 2010] etc, miała jednego syna Jana, żonatego z Dorotą Szczytówną h. Jastrzębiec, z tego małżeństwa byli: Józef Szadurski,
szambelan St. Augusta, marszałek gubernialny witebski 1814 — 18 17 r. i Ksawery, którym dobra Hylzena sie dostały. Józef Szadurski miał syna Ignacego, takie marszałka witeb. 1835 — 1838, ostatniego z tej linii, a od Ksawerego potomkowie istnieją. (IG 1905:26)

Malnava, Latvia Page
Other names: Melnava,Malnaya
World:Latvia:Ludzas Rajons
Lat 56.7833 Long 27.7333
http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Malnava.html

[check references to other properties of the Ciołek-Szadurski family]

Input by: tmc, 16 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License