Maliszewa, wieś, k. Małkinia Górna, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Maliszewa, PL.
Lat 52.5833 Long 22.0500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.5833 Long 22.0500 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Maliszewa.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Małkinia Górna

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Kosowski family - Kosieradzki (2009a).

In the early 1700s - a portion of Maliszewa was owned by Jakub Ciołek-Kosowski, s. of Bartłomiej - Kosieradzki (2009a).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Maliszewa, Poland Page
Other names: Malisewa
World:Poland
Lat 52.5833 Long 22.0500
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Maliszewa.html

Maliszewa Nowa, Poland Page
World:Poland
Lat 52.6000 Long 22.0500
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Maliszewa_Nowa.html

Maliszewa Stara, Poland Page
World:Poland
Lat 52.5833 Long 22.0500
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Maliszewa_Stara.html

Input by: tmc, 27 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License