Malanów, wieś, k. Turek, Wielkopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Residence/Miejsce zamieszkania: Confirmed/potwierdzone
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Malanów, PL.
Lat 51.9500 Long 18.4000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

unknown/nie znane, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.9500 Long 18.4000 http://www.fallingrain.com/world/PL/37/Malanow.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Turek

 • Significance/rola miejsca:

A place inhabited by people with the surname Ciołek - http://www.genpol.com/modules.php?op=modload&name=PTG_Sluby&file=index&lit=c

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Sluby:
Ciołek Józefa i Schmitt (v.Kowalski) Walenty Malanów pow. turecki (d. wartski), 1857, 11
Ciołek Kajetan i Brzechta Katarzyna Malanów pow. turecki (d. wartski), 1822, 15
Ciołek Katarzyna i Przybylak Augustyn Malanów pow. turecki (d. wartski), 1854, 3
http://www.genpol.com/modules.php?op=modload&name=PTG_Sluby&file=index&lit=c

Malanow, Poland Page
Other names: Malanów
World:Poland
Lat 51.9500 Long 18.4000
http://www.fallingrain.com/world/PL/37/Malanow.html

Input by: tmc, 25 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License