Maciejowice, miasteczko, k. Sobolew, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Maciejowice, PL.
Lat 51.7000 Long 21.5500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Maciejowice - Jardetzky (1992:204,207)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.7000 Long 21.5500 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Maciejowice.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Sobolew

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Maciejowski family - Jardetzky (1992:204,207)

In 1414 Andrzej of Rożniszew h. Ciołek became the owner of Godow & Maciejowice - http://www.chodel.gmina.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=35&Itemid=50

 • Related places/powiązania:

The nearby Podzamcze castle.

 • Early date/wczesna data:

1417 - Jardetzky (1992:204,207)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane:

Raw notes/Wstępne notatki

Maciejowice - mstko, pow. garwolinski, Za Długosza wieś w par. Kochów., własnosc Mikolaja Maciejowskiego z rodu Ciołków. […] W r. 1791 ludnosc mstka wynosila 393 głów.
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/289

Maciejowice, Poland Page
World:Poland
Lat 51.7000 Long 21.5500
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Maciejowice.html

Input by: tmc, 14 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License