Machnówka, town, k. Kozyatyn, Vinnyts'ka Oblast', UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Machnowka, UA.
Lat 49.7167 Long 28.6667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:
 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Vinnyts'ka Oblast', Ukraina (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.7167 Long 28.6667 http://www.fallingrain.com/world/UP/23/Komsomolske.htm

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kozyatyn

 • Significance/rola miejsca:

A church founded by the Ciołek-Chądzynski family - Bledzki (2009a).

 • Related places/Powiązania:

The nearby village of Brodeckie where in the 19th/20th c. the Chądzynski family owned the land and a sugar factory - Bledzki (2009a).

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"W Brodeckiem rodzina Chądzynskich miała cukrownię i ziemię [… a] w sąsiedniej miejscowosci [Machnowka]
ufundowali istniejący do dzisiaj kosciół. "
Src: Bledzki (2009a).

Makhnovka (Komsomolske) […] is a village in the Kozyatynskyi Raion of the Vinnytsia Oblast, Ukraine […]
Makhnovka is in western Ukraine, 13 miles SSE of Berdychev, 96 miles SW of Kiev. On maps you may find it by its Soviet-era name Komsomol's'ke.
[…] The name of the town was changed entirely in 1935 to Komsomol's'ke (or Komsomolskoye) […] In 2001, the village council elected to return to their historic name of Makhnovka.
http://en.wikipedia.org/wiki/Komsomolske_(Makhnovka)_Village

Komsomol's'ke, Ukraine Page
Other names: Komsomol'skoye,Komsomol's'ke
World:Ukraine:Vinnyts'ka Oblast'
Lat 49.7167 Long 28.6667
http://www.fallingrain.com/world/UP/23/Komsomolske.html

Input by: tmc, 15 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License