Łuków, miasteczko, Łuków, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Lukow, PL.
Lat 51.9167 Long 22.3833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.9167 Long 22.3833 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Lukow.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Łuków

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Żeleńscy dodawali do swego nazwiska – z Żelanki (de Żelanka), to po pierwszym znanym przedstawicielem rodu jakim był Bogusz z Żelanki. Wymieniony on był już w dokumentach z roku 1413, kiedy to za zasługi jakie uczynił podczas wojny polsko – krzyżackiej został obdarzony godnością starosty łukowskiego."
http://www.czasbochenski.pl/turystyka-historia/sladami-lanckoronskich-i-zelenskich-ii.html

Lukow, Poland Page
Other names: Lukov,Łuków
World:Poland
Lat 51.9167 Long 22.3833
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Lukow.html

Input by: tmc, 26 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License