Łuczanowice, wieś, k. Nowa Huta, Małopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Luczanowice, PL.
Lat 50.1000 Long 20.1167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Małopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.1000 Long 20.1167 http://www.fallingrain.com/world/PL/39/Luczanowice.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Nowa Huta

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żeleński family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Założycielem gniazda rodowego Żeleńskich w Grodkowicach był Stanisław Żeleński de Żelanka dotychczasowy właściciel podkrakowskich Łuczyc pieczętujący się herbem „Ciołek” […] Ród Żeleńskich był wyznania kalwińskiego, a miejscem ich pochówku aż do roku 1787 była krypta w łuczanowickiej kaplicy (Łuczanowice koło Krakowa). Syn Stanisława Marcjan został spadkobiercą Grodkowic, zaś jego brat Stefan odziedziczył pozostałe wsie, a wśród nich Brzezie. Marcjan Żeleński gospodarujący dotychczas w Łuczanowicach postawił w odziedziczonym majątku nowy dwór, a że był niewidomym, dwór kazał wybudować wiernie na wzór tego z Łuczanowic, by móc się po nim bez przeszkód poruszać. Dwór Marcjana Żeleńskiego, klasyczny polski dwór, parterowy z kolumnadą od strony frontowej istniał do początków XX wieku.
http://www.czasbochenski.pl/turystyka-historia/sladami-lanckoronskich-i-zelenskich-ii.html

[details of the Zelenski family history follow]

Luczanowice, Poland Page
Other names: Łuczanowice
World:Poland
Lat 50.1000 Long 20.1167
http://www.fallingrain.com/world/PL/39/Luczanowice.html

Input by: tmc, 29 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License