Lucyn, miasteczko, Ludza, Ludzas Rajons, LV

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Lucyn, LV.
Lat 56.5500 Long 27.7167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Ludsen - http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Ludza.html
Lyutsin - http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Ludza.html
Ludza - http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Ludza.html
Ludze - http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Ludza.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Ludzas Rajons, Latvia (LV)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 56.5500 Long 27.7167 http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Ludza.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Ludza (Lucyn) - http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Ludza.html

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the Ciołek family.

 • Szadurski Stanisław. Brat [Mikolaja, syn Fanciszka-Ksawerego i Felkerzambówny, o rok starszy…], pułkownik gwardyi rosyjskiej, także marszałek powiatowy lucyński, gorliwie spełniający swoje obowiązki. Umarł w r. 1870 […] (IG 1905:200-201)
 • Szadurski Mikołaj. Syn Franciszka-Ksawerego i Felkerzambówny […] W roku akademickim 1822/23, mając lat 15, rozpoczął studya uniwersyteckie [na U. wilenskim], po ukończeniu których był panem na Malnowie i Oświeju, marszałkiem lucyńskim; […] W r. 1876 rozstał się z tym światem. (IG 1905:200-201)
 • Related places/Powiązania:

Zwirdzin - the nearby property of the Stanislaw Szadurski family.
Dunakla - the nearby property of the Stanislaw Szadurski family.
Dorotpol - the nearby property of the Stanislaw Szadurski family.
Newlany - the nearby property of the Stanislaw Szadurski family.
Malnow - the nearby property of the Mikolaj Szadurski family.
Oswiej - the nearby property of the Mikolaj Szadurski family.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Ludza, Latvia Page
Other names: Ludsen,Lyutsin,Lucyn,Ludze
World:Latvia:Ludzas Rajons
Lat 56.5500 Long 27.7167
http://www.fallingrain.com/world/LG/19/Ludza.html

Input by: tmc, 15 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż żĄ ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License