Luts'k, miasto, Luts'k, Volyns'ka Oblast, UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Luck, UA.
Lat 50.7500 Long 25.3333
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Łuck - http://www.fallingrain.com/world/UP/24/Lutsk.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Volyns'ka Oblast', Ukraine (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.7500 Long 25.3333 - http://www.fallingrain.com/world/UP/24/Lutsk.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Luts'k

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Luts'k, Ukraine Page
Other names: Luck,Luts?k
World:Ukraine:Volyns'ka Oblast'
Lat 50.7500 Long 25.3333
http://www.fallingrain.com/world/UP/24/Lutsk.html

Input by: tmc, 18 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License