Lublin, miasto, Lublin, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Lublin, PL.
Lat 51.2500 Long 22.5667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.2500 Long 22.5667 http://www.fallingrain.com/world/PL/75/Lublin.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Lublin

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • In 1530 Maciejowski Bernard h. Ciołek, husband of NN Rozrażewski, was a "kasztelan" of Lublin - Gołoś (2007).
 • In 1553 Żelechowski Florian h. Ciołek served as "kasztelan" of Lublin. - Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881-1883. T. 1-2., ss. 592-594; A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T. 1. http://polishgenealogy.blogspot.com/search?q=ciołek
 • Drzewicki Aleksander h. Ciołek, has served as "podkomorzy" of Lublin - http://ltg.pl/content/view/68/53/
 • In 1695 Drzewiecki Aleksander h. Ciołek s appointed "kasztelan" of Lublin on 6 Apr 1695 - http://ltg.pl/content/view/68/53/
 • In 1705 Drzewiecki Aleksander h .Ciołek is appointed "wojewoda" of Lublin on 4 Nov 1705 roku, died in 1706 r. - http://ltg.pl/content/view/68/53/
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Lublin, Poland Page
Other names: Lyublin
World:Poland:Wojewodztwo Lubelskie
Lat 51.2500 Long 22.5667
http://www.fallingrain.com/world/PL/75/Lublin.html

Input by: tmc, 27 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License