Łomża, miasteczko, Łomża, Podlaskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Lomza, PL.
Lat 53.1833 Long 22.0833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś or Town/miasteczko or City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Białystockie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 53.1833 Long 22.0833 http://www.fallingrain.com/world/PL/44/Lomza.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Łomża

 • Significance/rola miejsca:

In 1518 Marcin Ciołek was a "podwójcim" (i.e. a sub-Vogt, sub-advocatus, sub-lord protector, sub-reeve) of Łomża - http://www.lomza.friko.pl/historia_1/lomza.htm

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Jak dlugo Jan Godaczewski byl wójtem tego nie wiemy. Podwójcim w 1518 roku byl szlachetny Marcin Ciolek. W 1526 roku ksiezniczka Anna dala ówczesnemu staroscie lomzynskiemu, Pawlowi Brzeskiemu, podkomorzemu ciechanowskiemu, narozne siedlisko w miescie, pod budowe domu nazwanego wójtowskim. Siedlisko to lezalo naprzeciwko dworu ksiazecego, blisko kancelarii pisarza ziemskiego lomzynskiego. W jaki sposób ten dom mial byc zwiazany z urzedem wójta lub jego osoba, tego nie wiemy. O siedzibie rady miejskiej, ratuszu, nie napotykalismy wzmianek sprzed inkorporacji. Nie ma jednak watpliwosci co do istnienia samej rady, bedacej istotnym elementem wladz miejskich. Mamy o niej wzmianke z 1512 roku, jako o sprawujacej nadzór nad pewna fundacja. Wiemy, ze w 1515 roku przewodniczacym rady, burmistrzem, byl szlachetny Cherubin Komorowski."
http://www.lomza.friko.pl/historia_1/lomza.htm

Lomza, Poland Page
Other names: Łomża,Lomzha
World:Poland
Lat 53.1833 Long 22.0833
http://www.fallingrain.com/world/PL/44/Lomza.html

Input by: tmc, 21 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License