Lipowiec, wieś, k. Ciechanów, Mazowieckie woj, PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Lipowiec, PL.
Lat 52.8000 Long 20.5167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

unknown/nie znane, Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.8000 Long 20.5167 http://www.fallingrain.com/world/PL/28/Lipowiec.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Ciechanów

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Lipowiecki/Lipowski family - Jardetzky (1992:204,206)

In 1413 a property of Mathias de Lipowiec - Jardetzky (1992:112)

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1413 - Jardetzky (1992:204,206)

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Lipowiec, Poland Page
World:Poland
Lat 52.8000 Long 20.5167
http://www.fallingrain.com/world/PL/28/Lipowiec.html

Input by: tmc, 14 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License