Łąki, wieś, k. Garwolin, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Laki, PL.
Lat 51.8667 Long 21.7667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Lang - http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=56
Laczna - http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=56

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8667 Long 21.7667 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Laki.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Garwolin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family

Ok. 1564 wieś podzielona była między kilka rodów szlacheckich.
Dziedziczyli tu: Katarzyna Gojska, Franciszek Gorzeński, Jan Ciołek, Maciej Korzib oraz Abraham Zanachowski / Ranachanowski/. - http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=56.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1564 - http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=56

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Łąki
Nazwa tej wsi zapisywana była pierwotnie jako Lang lub Laczna. Nazwa ta pojawiła się w spisie podatkowym ziemi stężyckiej w 1564 roku.
Według tego spisu wieś podzielona była między kilka rodów szlacheckich. Dziedziczyli tu: Katarzyna Gojska, Franciszek Gorzeński, Jan Ciołek, Maciej Korzib oraz Abraham Zanachowski / Ranachanowski/.
Na przełomie XVI i XVII wieku dziedziczył tu Bartłomiej Gorzeński ale przez koligacje rodzinne ta część przeszła na własność Leżeńskich. Pewne udziały miał też Stanisław Błażejewski herbu Trzaska.
W drugiej połowie XVII wieku dziedzicami wsi byli Leżeńscy, Magnuszewscy
i Sułowscy. W początkach XVIII wieku poszczególne części dóbr Górzno a w tym również Łąki kupił Ludwik Żebrowski .
http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=56

Laki, Poland Page
Other names: Łąki
World:Poland
Lat 51.8667 Long 21.7667 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Laki.html

Input by: tmc, 12 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License