Kuchy, wieś, k. Pruszków, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Kuchy, PL.
Lat 52.1667 Long 20.86665
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Czapliński & Ładogórski (1998, page 23, Map "Osadnictwo okolic Warszawy w XVI w.")
Kuchy was situated half-way between Tworki & Opacz Maly
Hence, the estimated Lat 52.1667 Long 20.86665 - tmc, 23 may 2009.

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Pruszków

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Regulski family - Pszczółkowski (2004a)

 • Related places/Powiązania:

The nearby Ciołek-Regulski properties: Zalesie, Wielkie Reguły, and Malichy.

 • Early date/Wczesna data:

A 1300s settlement - Czapliński & Ładogórski (1998, page 23, Map "Osadnictwo okolic Warszawy w XVI w.")

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Reguły par. Raszyn (plus hamlets: Zalesie, Wielkie Reguły, Kuchy, Malichy) - A property of the Ciołek-Regulski family - Pszczółkowski (2004a)

Tworki, Poland Page
World:Poland
Lat 52.1667 Long 20.8333
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Tworki.html

Opacz Mala, Poland Page
Other names: Opacz Mała
World:Poland
Lat 52.1667 Long 20.9000
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Opacz_Mala.html

Input by: tmc, 23 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License