Krzywce, wieś, k. Kamieniec Podolski, Khmelnytska Oblast, UA

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Krzywce, UA.
Lat 48.7000 Long 26.1167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Crzywce [1469] - Jardetzky (1992:203)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Khmelnytska Oblast,, Ukraina (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 48.7000 Long 26.1167 http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Verkhneye_Krivche.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Kamieniec Podolski

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:203)

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Verkhneye Krivche, Ukraine Page
Other names: Krzywcze Gorne,Krzywcze Górne,Kzhivchi,Kshyvche-Gurne
World:Ukraine
Lat 48.7000 Long 26.1167
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Verkhneye_Krivche.html

Nizhneye Krivche, Ukraine Page
Other names: Kshyvche Dol'ne,Kshyvche Dol?ne
World:Ukraine
Lat 48.7000 Long 26.1000
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Nizhneye_Krivche.html

Both places in the close proximity to a village
Pilipche, Ukraine Page
Other names: Filipkowce,Filipkovtse,Flipkovtse,Filiphovtsy
World:Ukraine
Lat 48.6333 Long 26.0833
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Pilipche.html

Alternatively, but less likely, it could be a place called
Krzywcza, Poland Page
World:Poland
Lat 49.8000 Long 22.5500
http://www.fallingrain.com/world/PL/54/Krzywcza.html

Input by: tmc, 5 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License