Kruszelnica, wieś, k. Skole, Lvivska Oblast, UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Kruszelnica, UA.
Lat 49.1000 Long 23.4833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Krushel'nitsa - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Krushelnitsa.html
Kruszelnica Szlachecka - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Krushelnitsa.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lvivska Oblast, Ukraine (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.1000 Long 23.4833 - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Krushelnitsa.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Skole

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Maciejowski family.

Maciejowski h. Ciołek, v. Maciejewski, rodzina małopolska [… Jedna z jej galezi] osiedliła się w woj. przemyskim, gdzie w ich posiadaniu był majątek Kruszelnica. - Bon. XVI 218-223; A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Maciejowski h. Ciołek, v. Maciejewski, rodzina małopolska […] Posiadali majątki w pow. stężyckim, czerskim i lubelskim.
Pierwszym, który występuje w aktach jest Andrzej Ciołek z Maciejowic i Rozniszewa 1407 r.
Jedna gałąź przeniosła się na Litwę, i w ich ręku były tam następujące dobra: Świsłocz w pow. grodzieńskim, Oginiów w upickim 1590, Borejkiszki w wiłkomierskim. Inna znów gałąź osiedliła się w woj. przemyskim, gdzie w ich posiadaniu był majątek Kruszelnica.
Są jednego pochodzenia z Ciołkami Ostrołęckimi z Ostrołęki.
• BERNARD Maciejowski (1548–1608), biskup łucki i krakowski, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski 1606-1608.
• STANISŁAW Maciejowski, kasztelanin przemyski.
• KATARZYNA z Maciejowskich Wapowska, c. Stanisława, kasztelanka przemyska, właścicielka wielu dóbr w pow. przemyskim.
• STANISŁAW Maciejowski s. Stanisława, brat Katarzyny z Maciejowskich Wapowskiej, kasztelan sandomierski, marszałek dworu królowej Barbary, kasztelan wojnicki, marszałek nadworny koronny; wierszopis i mówca.
Źródło: Bon. XVI 218-223; A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Krushel'nitsa, Ukraine Page
Other names: Kruszelnica Szlachecka, Kruszelnica
World:Ukraine
Lat 49.1000 Long 23.4833
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Krushelnitsa.html

Input by: tmc, 5 Dec 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License