Kraków, miasto, Kraków, Małopolskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Krakow, PL.
Lat 50.0833 Long 19.9167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Cracow - http://www.fallingrain.com/world/PL/77/Krakow.html
Cracovia - http://www.fallingrain.com/world/PL/77/Krakow.html
Krakov - http://www.fallingrain.com/world/PL/77/Krakow.html
Kraków - http://www.fallingrain.com/world/PL/77/Krakow.html
Krakau - http://www.fallingrain.com/world/PL/77/Krakow.html
Cracovie - http://www.fallingrain.com/world/PL/77/Krakow.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Małopolskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.0833 Long 19.9167 http://www.fallingrain.com/world/PL/77/Krakow.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kraków

 • Significance/rola miejsca:

A place with a property owned by a member of the Ciołek family.

 • Franciszek Żeleński (1741-1805) c. 1789 purchased a house at the town square in central Krakow - Filipczyk (n.d.).

A place of office held/service performed by a member of the Ciołek family.

A place endowed by the Ciołek family.

 • Maciejowski Bernard, kard. (1548-1608), herbu Ciołek - biskup łucki, legat papieski; biskup krakowski (1601-08); biskup gnieźnieński, czyli prymas (od 1606); wielki czciciel M. Bożej Różańcowej; ofiarodawca cudownego wizerunku M. Boskiej Łaskawej do kościoła św. Trójcy o.o. Dominikanów w Krakowie. Kopia tego obrazu mieściła się przez długie lata w kaplicy św. Jana Chrzciciela na terenie Prądnika Czerwonego. - http://www.towpradnik.republika.pl/leksykon/osoby.html

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

 • The Emeryk Hutten-Czapski Museum, Branch of the National Museum in Cracow keeps in its collection: Item 31. Chamberlain's key with the Ciołek crest; Item 127. Glass gobled with a lid, with the Ciołek crest; Item 190; Seal-stamp with the Ciołek crest - Anonymous (1904).
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Franciszek Żeleński, herbu Ciołek (1741-1805), syn Teodora i Anny z Pisarskich, szambelan dworu królewskiego Stanisława Augusta, kawaler orderów św. Stanisława (1786) i Orła Białego (1788), podstoli krakowski, a później kasztelan biecki, właściciel dóbr ziemskich Brzezie, Łętkowice, Brzesko, Morsko. Kilkakrotnie posłował na sejm, m.in. w latach 1788-1792. Wylegitymowany ze szlachectwa w 1782 r., kilka lat później od cesarza Franciszka II otrzymał 5 III 1801 r. dziedziczny tytuł hrabiowski. W zachowanych listach do matki z lat 1788-1789 Żeleński relacjonuje przebieg poszczególnych sesji sejmowych, m.in. w liście z 28 I 1789 r. […] Wspomina również o zakupie za wielkie pieniądze "szarej kamienicy" przy Rynku w Krakowie, licząc, ze względu na wzrost cen nieruchomości, na zrobienie dobrego interesu. W 1794 r. będzie w niej gościł Tadeusza Kościuszkę z jego sztabem przed przysięgą złożoną na krakowskim Rynku." Filipczyk (n.d.)

Krakow, Poland Page
Other names: Cracow,Cracovia,Krakov,Kraków,Krakau,Cracovie
World:Poland:Wojewodztwo Malopolskie
Lat 50.0833 Long 19.9167
http://www.fallingrain.com/world/PL/77/Krakow.html

"Jakub Witeliusz (Vitalius, Vitellius lub Vititlius; 1587-1648)[289 H.E. Wyczawski: Witeliusz (Vitalius) Jakub, SPTK 4: 1983, s. 444-446] był profesorem Akademii Krakowskiej, na której w 1611 r. uzyskał bakalaureat, a w 1615 r. mistrzostwo artium, specjalizując się w teologii dogmatycznej. Jednocześnie był kanonikiem trzech kapituł i kilkakrotnie rektorem Akademii oraz sprawował pieczę nad księgozbiorami uczelni."
http://www.tnn.pl/rozdzial.php?idt=1545&idt_r=4961&f_2t_rozdzialy_trescPage=26

Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie
SALA NA PARTERZE
31. Klucz szambelański z herbem Ciołek.
127. Kielich szklany z pokrywą, z herbem Ciołek.
190. Tlok pieczętny z herbem Ciołek.
http://mbc.malopolska.pl/dlibra/plain-content?id=16166

Input by: tmc, 23 Jul 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License