Kowala, wieś, k. Opole Lub., Lubelskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Kowala, PL.
Lat 51.2167 Long 22.0500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Kowalye - Jardetzky (1992:123)
Kowala - http://www.karczmiska.pl/files/historia_karczmiska.pdf

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.2167 Long 22.0500 http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Kowala.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Opole Lubelskie

 • Significance/rola miejsca:

A property of Ciołek-Drzewicki family - Jardetzky (1992:123)

A property of Johannes de Drzewycza [held public offices 1476-1490] - Jardetzky (1992:123)

 • Related places/powiązania:

The nearby Wilków village, a property of the Drzewicki family - Jardetzky (1992:123)
The nearby Wolica village, a property of the Drzewicki family - Jardetzky (1992:123)
The nearby Wola Kowalska village, a property of the Drzewicki family - Jardetzky (1992:123)
The nearby Głusko village, a property of the Głuski family - Jardetzky (1992:204,207) and Drzewicki family - http://www.karczmiska.pl/files/historia_karczmiska.pdf

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wolica
Początki tej wsi są dosyć ciekawe. Tym bardziej, ze przez miała ona tez inną nazwę.
W roku 1413 przy okazji sprzedazy sołectwa w Głusku, Kowali i Woli Kowalskiej jest mowa
o 4 łanach ziemi, które była nie uprawiane, a lezały między Głuskiem a Wolą Kowalską (wieś
w poblizu Kowali zaginiona w XVI wieku przyp. L. Z.).

Historia Administracyjna Gminy Karczmiska
http://www.karczmiska.pl/files/historia_karczmiska.pdf

Kowala, Poland Page
World:Poland
Lat 51.2167 Long 22.0500
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Kowala.html

Input by: tmc, 5 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License