Koszewnica, wieś, k. Liw, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Koszewnica, PL.
Lat 52.3333 Long 21.8833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Koszewnica - Jardetzky (1992:204).

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.3333 Long 21.8833 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Koszewnica2.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Liw

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciolek-Koszewski family - Jardetzky (1992:204)

A property of the Ciolek-Koszewski/ Kossewski family - Pszczolowski (n.d.)

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1576 - Jardetzky (1992:108)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Koszewnica - Jardetzky (1992:204) k. Liw. - Derived surname: Koszewski [1476] - Jardetzky (1992:204,207) [1576 acc to Jardetzky 1992:108]

Liw, Poland Page
World:Poland
Lat 52.3833 Long 21.9667
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Liw.html

Koszewnica, Poland Page
World:Poland
Lat 52.3333 Long 21.8833
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Koszewnica2.html

Koszewnica - (1) ws, pow wegrowski, gm Borze, par Czerwonka. w 1827 bylo tu 17 dm, 102 mk. […]
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/

nazwisko - Koszewski
obocznosc - Kossewski
gniazdo - Koszewnica
przysiólki -
parafia - Czerwonka
herb - Ciołek
przezwisko - Fusłek
Spis Rodów Ziemi Liwskiej (Pszczolowski, n.d.) http://akson.sgh.waw.pl/~apszczol/liw.htm
Input by: tmc, 3 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License