Kosów, wieś, k. Małkinia Górna, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Iconography with the Ciołek coat-of-arms/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Kosow, PL.
Lat 52.6000 Long 22.1500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Kossow - http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Kosow_Lacki.html
Kossów - http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Kosow_Lacki.html
Kosow - http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Kosow_Lacki.html
Kosów Lacki - http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Kosow_Lacki.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.6000 Long 22.1500 - http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Kosow_Lacki.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Małkinia Górna

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Kosowski family - Jardetzky (1992:108).

 • In 1417 - a village Kosów in Podlasie was granted to Marcin Ciołek by the Great Duke of Lithuania - Kosieradzki (2009a).
 • In 1676 - Kosów, Guty and Olszewo owned by Maciej, Stanisław & Adam Ciołek-Kosowski - Kosieradzki (2009a).

A place endowed by the Ciołek family.

 • Circa 1425 - Catholic church in Kosów was founded by the Ciołek family - Kosieradzki (2009a).
 • In 1534 - Orthodox church ("cerkiew") in Kosów was founded by the Ciołek-Kosowski family - Kosieradzki (2009a).
 • In 1598 - Mateusz Ciołek-Kosowski, son of Kacper founded an ornamental goblet for the church in Kosów - Kosieradzki (2009a).

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • In 1530s Jakub Ciolek-Kosowski (s. of Mikolaj & Ludmila Raczek, grandson of Stanislaw & Anna Anon) was the "pleban" (vicar) of Kosów - Kosieradzki 2009a.

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

 • Related places/powiązania:
 • Early date/wczesna data:

1532 - Jardetzky (1992:108)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Koszew [1532] - Jardetzky (1992:108) k. Drohiczyna.
Kossowski (Koszewski) - Jardetzky (1992:108) Other place names: Kossow, Koszow.

Drohiczyn, Poland Page
Other names: Drohiczyn nad Bugiem
World:Poland
Lat 52.4000 Long 22.6500
http://www.fallingrain.com/world/PL/24/Drohiczyn.html

Kosow Lacki, Poland Page
Other names: Kossow,Kosów,Kossów,Kosow,Kosów Lacki
World:Poland
Lat 52.6000 Long 22.1500
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Kosow_Lacki.html

Kossów, os. dawniej mko, nad rz. Chudziną, mylinie Hudynią, lezy na trakcie z Ciechanowca do Warszawy, o 26 w. od Wegrowa. […] Byla ta ws gniazdem rodu Kossowskich. Franciszek Kossowski, podkomorzy drohicki, otrzymal w 1778 r. przywilej na zalozenie miasteczka, ktore nie rozwinelo sie pomyslnie, dla braku warunkow. […] [Nieopodal Albinow, Henrysin i dwa folwarki - K. Lacki i K. Hulidow - tmc]
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/

Input by: tmc, 22 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License