Korytnica, wieś, k. Sobolew, Mazowieckie woj, PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Korytnica, PL.
Lat 51.7333 Long 0.0
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Korytnicka - Jardetzky (1992:211)
Korytnica - Jardetzky (1992:204)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.7333 Long 21.7833 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Korytnica.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Sobolew

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Korycki family - Jardetzky (1992:204,207)

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

1494 - Jardetzky (1992:204,207)

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Korytnica, Poland Page
World:Poland
Lat 51.7333 Long 21.7833
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Korytnica.html
[close to Wola Korycka]

—-
Korytnica [1494] - Jardetzky (1992:204) - Derived surname: Korycki [1494] - Jardetzky (1992:204,207) Other place names: Korytnicka - Jardetzky (1992:211)


Korytnica, Poland Page
World:Poland
Lat 52.4167 Long 21.8500
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Korytnica2.html
[in Podlasie]

Gmina Korytnica is a rural gmina (administrative district) in Węgrów County, Masovian Voivodeship, in east-central Poland. Its seat is the village of Korytnica, which lies approximately 11 kilometres (7 mi) west of Węgrów and 60 km (37 mi) north-east of Warsaw.
The gmina covers an area of 180.54 square kilometres (69.7 sq mi), and as of 2006 its total population is 6,745.

Villages
Gmina Korytnica contains the villages and settlements of Adampol, Bednarze, Chmielew, Czaple, Dąbrowa, Decie, Górki Borze, Górki Grubaki, Górki Średnie, Jaczew, Jugi, Kąty, Komory, Korytnica, Kruszew, Kupce, Leśniki, Lipniki, Maksymilianów, Nojszew, Nowy Świętochów, Paplin, Pniewnik, Połazie Świętochowskie, Rabiany, Rąbież, Roguszyn, Rowiska, Sekłak, Sewerynów, Stary Świętochów, Szczurów, Trawy, Turna, Wielądki, Wola Korytnicka, Wypychy, Żabokliki, Zakrzew, Zalesie and Żelazów.
Neighbouring gminas
Gmina Korytnica is bordered by the gminas of Dobre, Jadów, Liw, Łochów, Sadowne, Stoczek, Strachówka and Wierzbno.
http://en.wikipedia.org/wiki/Gmina_Korytnica

Input by: tmc, 15 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License