Kolonia Czołczynek, wieś, k. Aleksandrów Łódzki, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: V.Likely/bardzo możliwa
 • Identification/Trafność: High/wysoka (c. 75%)
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Kolonia Czolczynek, PL.
Lat 51.7833 Long 19.1500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.7833 Long 19.1500 http://www.fallingrain.com/world/PL/58/Kolonia_Czolczynek.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Aleksandrów Łódzki

 • Significance/rola miejsca:

The eponymous place name indicates that, at some point, the place was a property of/inhabited by members of the Ciołek family.

 • Related places/powiązania:

The nearby Czołczyn village

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Kolonia Czolczynek, Poland Page
Other names: Kolonia Czołczynek
World:Poland
Latitude 51.7833 Longitude 19.1500
http://www.fallingrain.com/world/PL/58/Kolonia_Czolczynek.html

Input by: tmc, 18 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License