Kochów-2, wieś, k. Opatów, Świętokrzyskie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Kochow-2, PL.
Lat 50.7667 Long 21.3667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Świętokrzyskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.7667 Long 21.3667 http://www.fallingrain.com/world/PL/63/Kochow.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Opatów

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Maciejowski family - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/226

 • Related places/powiązania:

The nearby Gaj village - also a property of the the Ciołek-Maciejowski family.

 • Early date/wczesna data:

1600s - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/226

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Kochow
(1) ws, wlosc i folwark, pow opatowski, gm. Modliborzyce, par Strzyzowice, odl 5 w. od Opatowa. w 1827 r bylo tu 11 dm, 71 mk. W XV w. nalezal do Jana Kochanowskiego i Piotra Strzyzowskiego (Dlug. I, 363 i II 341). W XVII w. byl w rekach Maciejowskich; do nich nalezala wies Gaj, w ktorej urodzil sie poeta i historyk Wesp. Kochowski.
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/226

Kochow, Poland Page
Other names: Kochów
World:Poland
Lat 50.7667 Long 21.3667
http://www.fallingrain.com/world/PL/63/Kochow.html

Input by: tmc, 19 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License