Kochów-1, wieś, k. Sobolew, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Kochow-1, PL.
Lat 51.6833 Long 21.5500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.6833 Long 21.5500 - http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Kochow.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Sobolew

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/98

"Długosz opowiada, iz Stanisław Ciołek z Ostrołęki, wojew. warszawski, ojciec biskupa poznanskiego, nadal klasztorowi czerwinskiemu K. i Kobylnicę." - http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/98

 • Related places/powiązania:

The nearby Kobylnica village - a property of the Ciołek family until it was donated to the Czerwinsk monastery.
The nearby Maciejowice village - a property of the Ciołek-Maciejowski family
The nearby Podzamcze castle - a property of the Ciołek-Maciejowski family

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Kochów 2.) ws, nad Wisla, pow. garwolinski. [Owned by the Ciołek family]
Długosz opowiada, iz Stanisław Ciołek z Ostrołeki, wojew. warszawski, ojciec biskupa poznanskiego, nadal klasztorowi czerwinskiemu K. i Kobylnicę.
http://www.dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/98

Kochow, Poland Page
Other names: Kochów
World:Poland
Lat 51.6833 Long 21.5500
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Kochow.html

Input by: tmc, 19 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License