Kobyla Wola, wieś, k. Garwolin, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Kobyla Wola, PL.
Lat 51.8500 Long 21.6667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Cobyla Vola - http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=55

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.8500 Long 21.6667 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Kobyla_Wola.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Garwolin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

Pomiędzy 1508 a 1564 rokiem Kobyla Wola przeszła na własność rodziny Wilskich. Miejscowość wchodziła w skład dóbr ziemskich Górzno więc zmiana właściciela w Górznie pociągała za sobą zmianę własności w Kobylej Woli. Po Wilskich w początku XVII wieku dziedziczyli tu Ciołkowie, Ranachowscy i inni. - http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=55

 • Related places/Powiązania:

The nearby Górzno village.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Kobyla Wola powstała w końcu XV wieku. Pierwsza wzmianka pojawia się
w 1497 roku i pisano ją jako Cobyla Vola. Wieś założyli Górzeńscy herbu Ogończyk
z Górzna. Słowo wola w nazwie wskazuje, że była to wieś, w której osadnicy mieli pewien okres zwolnienia podatkowego.
Pomiędzy 1508 a 1564 rokiem Kobyla Wola przeszła na własność rodziny Wilskich. Miejscowość wchodziła w skład dóbr ziemskich Górzno więc zmiana właściciela w Górznie pociągała za sobą zmianę własności w Kobylej Woli. Po Wilskich w początku XVII wieku dziedziczyli tu Ciołkowie, Ranachowscy i inni.
W drugiej połowie XVII wieku wśród właścicieli wsi wymienia się: Sułowskich, Leżeńskich, Magnuszewskich i Krzeskich.
Na przełomie XVII i XVIII wieku dobra Górzno i Kobyla Wola jako całość przeszły na własność Ludwika Franciszka Żebrowskiego.
http://www.gorzno.ugm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=55

Kobyla Wola, Poland Page
World:Poland
Lat 51.8500 Long 21.6667
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Kobyla_Wola.html

Input by: tmc, 12 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License