Kłodnica Kościelna, wieś, k. Chodel, Lubelskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Kłodnica Kościelna, PL.
Lat 51.1140 Long 22.1333
http://www.fallingrain.com/world/

http://maps.google.com/maps?q=51.1140+22.1333+(Kłodnica%20Kościelna)&ll=51.1140,22.1333&spn=05.0,05.0&t=k&hl=en

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Lubelskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.1140 Long 22.1333

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Opole Lubelskie

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Maciejowski family.

 • Related places/Powiązania:
 • The nearby Chodel castle
 • The nearby village of Godów - a village owned since 1414 by the Ciołek family
 • The nearby village of Komaszyce
 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

KŁODNICA KOŚCIELNA (1325; w źr zw. K, K. Maciejowskiego, od XIX w. K. Kościelną; Kosyl 601; SHGL 101; Osady 69) dziś cz. m. Chodel, 11 km na SE od Opola Lub., nad rz. Chodelką; ok. 80 km na NE od kl., 23 km na SE od → Braciejowic.
Pow. lub.; par. własna, od 1541 r. par. Chodel.
Własn. szlach., od 1582 r. kolegium Jezuitów w Lublinie.
5. Dzies. należy do kl. święt. i bpa krak. oraz do pleb., najpierw miejscowego, potem Chodla.
1470-80 z 6 łkm. dzies. snop. i kon. wart. do 6 grz. dowożą kl. święt., z folw. dzies. bierze pleb. K.K. (DLb. II 546; III 252); 1492 Stanisław z Wojczyc kan. i oficjał sand. przyznaje kl. święt. dzies. z 6 łkm. w → Godowie, 6 łkm. w → Komaszycach i 8 łkm.1 w K.K., zaś bpowi krak. dzies. z pozostałych łkm., tych, które wykarczowane zostały w ciągu ostatnich 40 lat (Gacki 306);
1528 opat święt. skarży w konsystorzu lub. kmieci z K.K., Godowa i Komaszyc o zabranie należnej kl. z ich ról dzies. bez zapłaty (Gacki 86); 1529 dzies. snop. wart. 3 wiard. należy do stołu konw. święt., z pewnych ról folw. dzies. snop. wart. 0,5 grz. pobiera pleb. (LR 351, 432); 1537 dzies. za ten rok z ww. wsi kupił od kl. za 22 grz. ich dz. (ib. 306); 1538 ww. dzies. kupuje za 20 grz. wójt Głogówka (ib.); 1539n. najpierw dz. K.K., Godowa i Komaszyc, czyli Maciejowscy h. Ciołek, a następnie pleb. Chodla płacili kl. za dzies. z tych wsi po 20 grz. rocznie (ib.);
http://www.slownik.ihpan.edu.pl/search.php?id=115

Chodel, Poland Page
World:Poland
Lat 51.1167 Long 22.1333
http://www.fallingrain.com/world/PL/45/Chodel.html
Input by: tmc, 13 Apr 2012

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License