Kleck, miasteczko, Kleck, Minskaya Voblasts, BY

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Kleck, BY.
Lat 53.0653 Long 26.6417
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Town/miasteczko

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Klyetsk - http://www.fallingrain.com/world/BO/6/Klyetsk.html
Kletsk - http://www.fallingrain.com/world/BO/6/Klyetsk.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Minskaya Voblasts, Belarus (BY)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 53.0653 Long 26.6417 http://www.fallingrain.com/world/BO/6/Klyetsk.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kleck

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

Pinsk monastery.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

W 1743 roku – przeorowal w Klecku Ojciec Jerzy Witeliusz, skqd wezwanio go na taki urzqd do Pinska,
https://forum.jewish.org.pl/viewtopic.php?t=2974

Dominican monastery - http://pl.wikipedia.org/wiki/Kleck

Klyetsk, Belarus Page
Other names: Kleck,Kletsk
World:Belarus:Minskaya Voblasts'
Lat 53.0653 Long 26.6417
http://www.fallingrain.com/world/BO/6/Klyetsk.html

Input by: tmc, 5 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License