Kierszek, wieś, k. Konstancin, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Kierszek, PL.
Lat 52.106111 Long 21.055278
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Kierzki - Stankiewicz (2006b)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.106111, long 21.055278 http://en.wikipedia.org/wiki/Kierszek

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Konstancin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • Resident family in 1578: Ciolek - Stankiewicz (2006b)
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Resident family in 1578: Ciolek
Place: Kierzki, Parish: Powsino
Src: Stankiewicz (2006b)
No trace of Kierzki. However, there is
Kierszek - a village in the administrative district of Gmina Konstancin-Jeziorna, within Piaseczno County, Masovian Voivodeship, in east-central Poland. It lies approximately 5 kilometres (3 mi) north-west of Konstancin-Jeziorna, 6 km (4 mi) north-east of Piaseczno, and 13 km (8 mi) south of Warsaw.
52°6'22''N 21°3'19''E (52.106111, 21.055278)
http://en.wikipedia.org/wiki/Kierszek

Input by: tmc, 3 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License