Kępa, wieś, k. Wilanów, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Kepa, PL.
Lat 52.1333 Long 21.1500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Kempa - Stankiewicz (2006b)

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.1333, Long 21.1500 - est. tmc, 3 Aug 2009

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Wilanów

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family.

 • Resident family in 1578: Ciolek - Stankiewicz (2006b)
 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Resident family in 1578: Ciolek
Place: Kempa, Parish: Milianowo (Wilanowo)
Src: Stankiewicz (2006b)

[Acc to Czaplinski and Tadeusz Ladogórski (1998:23) Kempa (or Kępa) has the same Lat as Kabaty (Lat 52.1333 Long 21.0833), and the same Long as Miedzeszyn (Lat 52.1667 Long 21.1500), therefore the est. coords for Kępa are 52.1333, Long 21.1500 - tmc, 3 Aug 2009]

Input by: tmc, 3 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License