Kędzierzawice, wieś, k. Nasielsk, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Kedzierzawice, PL.
Lat 52.6333 Long 20.8500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.6333 Long 20.8500 http://www.fallingrain.com/world/PL/28/Kedzierzawice.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Nasielsk

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Kędzierzawski family - Wittyg and Dziadulewicz (1908:411).

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Wies: Kędzierzawice, Ziemia Zakroczymska, wlasciciel: Kędzierzawski h. Ciołek - Wittyg and Dziadulewicz (1908:411)

Kedzierzawice, Poland Page
Other names: Kędzierzawice
World:Poland
Lat 52.6333 Long 20.8500 http://www.fallingrain.com/world/PL/28/Kedzierzawice.html

Input by: tmc, 4 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License