Kapice, wieś, k. Tykocin, Podlaskie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Kapice, PL.
Lat 53.1500 Long 22.7000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Podlaskie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 53.1500 Long 22.7000 http://www.fallingrain.com/world/PL/44/Kapice.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Tykocin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Jasiewski family - Wittyg and Dziadulewicz (1908:121)

JASIEWSKI, h. Ciołek, Łukasz, w r. 1581 opłaca pobór ze wsi Kapicy, woj. Podlaskie, ziemia Bielska. Archiwum byłej Komisyi Skarbu, w Warszawie, ul. Rymarska No 4., ks. p. 41. f. 43. Wittyg and Dziadulewicz (1908:121)

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1581

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Kapice, Poland Page
World:Poland
Lat 53.1500 Long 22.7000
http://www.fallingrain.com/world/PL/44/Kapice.html

Input by: tmc, 4 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License