Kamieniec Podolski, zamek, Kamieniec Podolski, Khmelnytska Oblast, UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Office & service/Urzędy i służba: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Kamieniec Podolski, UA.
Lat 48.6667 Long 26.5667
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Castle/zamek; City/miasto

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Khmelnytska Oblast, Ukraina (UA)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 48.6667 Long 26.5667 - http://www.fallingrain.com/world/UP/9/KamyanetsPodilskyy.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Kamieniec Podolski

 • Significance/rola miejsca:

A place of office held/service performed by a member of the the Ciołek family.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Kam"yanets'-Podil's'kyy, Ukraine Page
Other names: Kamenez-Podolsk,Kamenets-Podol'skiy,Kamenets Podol'ski,Kam”yanetsʼ-Podilʼsʼkyy,Kamenets Podolʼski,Kamieniec Podolski,Kamenets-Podolʼsk,Kamenets-Podol'sk,Kamenets-Podilski,Kamenets-Podolʼskiy
World:Ukraine:Khmel'nyts'ka Oblast'
Lat 48.6667 Long 26.5667
http://www.fallingrain.com/world/UP/9/KamyanetsPodilskyy.html

Input by: tmc, 21 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License