Kalisze-Książki, wieś, k. Brwinów, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Approx./przybliżona
 • Place/miejsce:

Location of Kalisze-Książki, PL.
Lat 52.1583 Long 20.7167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:
 • Kalisze - Czapliński & Ładogórski (1998, page 23, Map "Osadnictwo okolic Warszawy w XVI w.")
 • Kalisze-Ksiąski - Wittyg and Dziadulewicz (1908:126)
 • Kalisze-Książki - ProjektPodlasie.pl (2016)
 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Acc. to Czapliński & Ładogórski (1998, page 23, Map "Osadnictwo okolic Warszawy w XVI w.") the village is approx. half-way between villages of Czechowice and Żdżary.
Hence the K-K coords are approx. Lat: 52.1583 Long: 20.7167 - tmc, 23 May 2009.
Parish/parafia Żbików - ProjektPodlasie.pl (2016).

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Brwinów

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Kalisz family - Pszczółkowski (2004a).

KALISZ, h. Ciołek, Piotr, Jerzy, Mikołaj, syn Jakuba i Mikołaj, syn Stanisława, w roku 1563 opłacają pobór ze wsi Kalisze-Ksiąski, woj. Mazowieckie, ziemia Warszawska. Archiwum byłej Komisyi Skarbu, w Warszawie, ul. Rymarska No 4. ks. p. 27. f. 239. - Wittyg and Dziadulewicz (1908:126)

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

1300s settlement - Czapliński & Ładogórski (1998, page 23, Map "Osadnictwo okolic Warszawy w XVI w.")

 • Late date/Późna data:

1563 - Wittyg and Dziadulewicz (1908:126)

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Kalisze-Ksiazki par. Żbików - A property of the Ciołek-Kalisz family - Pszczółkowski (2004a)

Czechowice, Poland Page
World:Poland
Lat 52.1833 Long 20.8667
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Czechowice.html
Input by: tmc, 23 May 2009

Zdzary, Poland Page
Other names: Żdżary
World:Poland
Lat 52.1333 Long 20.5667
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Zdzary.html

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License