Kabaty, wieś, k. Warszawa, Mazowieckie woj.,PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Kabaty, PL.
Lat 52.1333 Long 21.0833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ: Village/wieś
 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.1333 Long 21.0833 http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Kabaty.html
Parish/parafia Powsin - ProjektPodlasie.pl (2016)

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Warszawa

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Kabacki family - Jardetzky (1992:209)

 • Related places/powiązania:

The nearby Powsin village.

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"[W dzielicy Imielin, Warszawa] u zbiegu alei Komisji Edukacji Narodowej z Jeżewskiego stoi ufundowany w 2000 roku jeszcze przez gminę (dziś dzielnicę) Ursynów kamień pamiątkowy, napisy na nim głoszą: 'W roku 1404 Andrzej Ciołek, herbu Ciołek, rycerz, podkomorzy i starosta sandomierski, właściciel dóbr Kabaty odbył pielgrzymkę do Santiago de Compostela w dalekiej Hiszpanii torując drogę wzajemnemu poznawaniu i przenikaniu kultur Europy.' Obok umieszczony jest ten sam napis w języku hiszpańskim. - http://warszawa.wikia.com/wiki/Komisji_Edukacji_Narodowej_(aleja)

"Pierwsza wzmianka o Kabatach pochodzi z 1386 r. Wieś Kabaty położona na malowniczej, pociętej jarami skarpie Ursynowskiej - fragmencie skarpy wiślanej, była wówczas własnością A. Ciołka, chorążego płockiego, i otrzymała prawo chełmińskie od księcia Janusza I. Do XVI w. była własnością rodziny Ciołków; w 1580 r. liczyła 4 łany (ok. 70 ha); w XVII w. Kabaty przeszły na własność rodziny Piekarskich."
http://warszawa.wikia.com/wiki/Kabaty

Kabaty, Poland Page
World:Poland
Latitude 52.1333 Longitude 21.0833
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Kabaty.html

Resident family in 1578: Ciolek
Place: Kabaty, Parish: Powsino
Src: Stankiewicz (2006b)

Input by: tmc, 5 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License