Jaźwiny, wieś, k. Tarnów, Podkarpackie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Residence/Miejsce zamieszkania: Confirmed/potwierdzone
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Jazwiny, PL.
Lat 50.0833 Long 21.2500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Podkarpackie województwo Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 50.0833 Long 21.2500 http://www.fallingrain.com/world/PL/64/Jazwiny.html

 • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Tarnów

 • Significance/rola miejsca:

A place with several people with the surname Ciołek living there in the late 19th c. - Czuchra (2003), Owens et al., (2003-2005).

 • Related places/powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Jazwiny, Poland Page
Other names: Jaźwiny
World:Poland
Lat 50.0833 Long 21.2500
http://www.fallingrain.com/world/PL/64/Jazwiny.html

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License