Jazgarzew, wieś, k. Piaseczno, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/Potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Jazgarzew, PL.
Lat 52.0333 Long 21.0000
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.0333 Long 21.0000 http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Jazgarzew.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Piaseczno

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Jazgarski family.

 • In 1398 two vicars, Woisław of Jazgarzew ("Woisław z Jazgarzewa") and Bolesta of Cieszewo ("Bolesta z Cieszewa") are invited as witnesses of the erection of the Ciolek's church in Powsin - Parafia Św. Rocha w Jazgarzewie (2009).
 • In 1603 a property of Jan and Andrzej Jazgarski - http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=10&sub=185
 • W 1603 r. Wawrzyniec Goślicki, biskup poznański, wizytował kościół w Jazgarzewie. Kościół był postawiony z drzewa, ze złym dachem, za patronów miał św. Wawrzyńca i św. Zofię, a kolatorami jego byli Jan Jazgarski i Hieronim Skolimowski. W kościele jazgarzewskim znajdowała się kaplica św. Anny, a pod nią w podziemiach były groby możniejszych parafian. - http://www.parafiajazgarzew.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=6

A place endowed by the [Ciołek?] family.

 • In 1422 Jan of Jazgarzew (Jan z Jazgarzewa) donates a portion of land ("wloka ziemi") for the use by the church in Jazgarzew - Parafia Św. Rocha w Jazgarzewie (2009).
 • In 1603 Jan and Andrzej Jazgarski, together with Hieronim Skolimowski, founded in Jazgarzew a timber church of St. Wawrzyniec (Lawrence) and St. Zofia (Sophie) - http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=10&sub=185
 • Related places/Powiązania:
 • Early date/Wczesna data:

1603 - http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=10&sub=185

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

"Wieś Jazgarzew jest gniazdem rodziny mazowieckiej Jazgarskich, niewiadomego mi herbu, bo i Niesiecki o herbie ich nie wiedział. Kto i kiedy kościół parochialny w tej wsi założył, niewiadomo mi. Zapewne jest on dziełem Jazgarskich, w których roku wieś ta jeszcze w pierwszej połowie 17. wieku była. W 1603 roku. Kościół był z drzewa postawiony, z złym dachem, pod tytułem Św. Wawrzyńca i Św. Zofii. Kolatorami jego byli Jan i Andrzej Jazgarscy i Hieronim Skolmowski."
http://www.stankiewicz.e.pl/index.php?kat=10&sub=185 See also Parafia Św. Rocha w Jazgarzewie (2009).

Jazgarzew, Poland Page
World:Poland
Lat 52.0333 Long 21.0000
http://www.fallingrain.com/world/PL/67/Jazgarzew.html

Cieszewo, Poland Page
World:Poland
Lat 52.6833 Long 19.9667
http://www.fallingrain.com/world/PL/52/Cieszewo.html

Input by: tmc, 10 Aug 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License