Jasmnyża, wieś, k. Preili, Preilu Rajons, LV

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Jasmnyża, LT.
Lat 56.2000 Long 26.7833
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Aizkalne - http://www.fallingrain.com/world/LG/22/Aizkalne.html
Ayzkalne - http://www.fallingrain.com/world/LG/22/Aizkalne.html
Jasmuiza - http://www.fallingrain.com/world/LG/22/Aizkalne.html
Ayzkalnyshi - http://www.fallingrain.com/world/LG/22/Aizkalne.html
Aizkalni - http://www.fallingrain.com/world/LG/22/Aizkalne.html
Jasmuiza - http://www.fallingrain.com/world/LG/22/Aizkalne.html

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Preilu Rajons, Latvia (LV)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 56.2000 Long 26.7833 http://www.fallingrain.com/world/LG/22/Aizkalne.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Preili

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Szadurski family.

Wiktor z Szadurek Szadurski (XIX w.), s. Franciszka Ksawerego i Franciszki Felkerzamb, wlasciciel dóbr Jasmnyża, Pusza i Fejmany w Inflantach Polskich, w pow. dynaburskim - Bork. Rocz. II 688-691. 2) Bork. Rocz. = Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881-1883. T. 1-2.

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

• WIKTOR z Szadurek Szadurski (XIX w.), s. Franciszka Ksawerego i Franciszki Felkerzamb, wlasciciel dóbr Jasmnyz*a, Pusza i Fejmany w Inflantach Polskich, w pow. dynaburskim; kawaler orderu S*w. Jerzego; ?. Teresa Mohl h. Trzy krety; dzieci: Leon, Aleksander, Józef, Jadwiga, Zofia.
Z*ródl*o: Bork. Rocz. II 688-691.
2) Bork. Rocz. = Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881-1883. T. 1-2.

Aizkalne, Latvia Page
Other names: Ayzkalne, Jasmuiza, Ayzkalnyshi, Aizkalni, Jasmuiza
World:Latvia:Preilu Rajons
Lat 56.2000 Long 26.7833
http://www.fallingrain.com/world/LG/22/Aizkalne.html

Input by: tmc, 5 Dec 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License