Jakimowicze, wieś, k. Węgrów, Mazowieckie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Endowment/Zapis: Confirmed/potwierdzony
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Jakimowicze, PL.
Lat 52.4500 Long 21.9500
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Stara Wieś [since 1545] - Kosieradzki (2009a), http://www.drohiczyn.opoka.org.pl/7/dekanaty/wegrow/4.htm
Krasny Dwór [1664-1762] - http://www.drohiczyn.opoka.org.pl/7/dekanaty/wegrow/4.htm

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Mazowieckie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 52.4500 Long 21.9500 http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Stara_Wies4.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Węgrów

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Kosowski family - Kosieradzki (2009a)

In the late 1460s a property of Stanisław Ciołek-Kosowski - Kosieradzki (2009a)
In 1473 had a church of St. Michael Archangel founded and endowed by Stanisław Ciołek-Kosowski - (Kosieradzki (2009a) gives the date [1471]) - http://www.drohiczyn.opoka.org.pl/7/dekanaty/wegrow/4.htm

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

In the late 1460s a property of the Ciołek-Kosowski family - Kosieradzki (2009a)

 • Late date/Późna data:

c. 1530 Brothers Rafał i Feliks Kossowscy sell Jakimowicze to "wojewodzina podlaska Maryna Węgrowska (zm. ok. 1536), córka Wawrzyńca (zm. po 1479)."

 • Additional notes/ekstra dane:

Raw notes/Wstępne notatki

Village Jakimowicz (now Stara Wieś nr Węgrów) - in the late 1460s a property of Stanisław Ciołek-Kosowski - Kosieradzki (2009a)

Stara Wies, Poland Page
Other names: Stara Wieś
World:Poland
Lat 52.4500 Long 21.9500
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Stara_Wies4.html

Wegrow, Poland Page
Other names: Wengrover,Vengrov,Wengrow,Węgrów,Vengaruva
World:Poland
Lat 52.4000 Long 22.0167
http://www.fallingrain.com/world/PL/57/Wegrow.html

Input by: tmc, 25 May 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License