Inowłódz, kościół, k. Tomaszów Maz., Łódzkie woj., PL

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Iconography with the Ciołek crest/Ikonografia z herbem Ciołek: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Inowłódz, PL.
Lat 51.5333 Long 20.2167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.5333 Long 20.2167 http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Inowlodz.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Tomaszów Mazowiecki

 • Significance/rola miejsca:

A place with objects/buildings bearing the Ciołek coat-of-arms.

The St. Idzi church until the early 20th c. had a tomb of Mikołaj Korycki, with the COA "Ciołek" carved on its tombstone - http://bip.inowlodz.pl/content/view/38/75

 • Related places/Powiązania:

unknown/nie znane

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki


Inowłodz i kościol św. Idziego.
"Z innych źródeł historycznych dowiadujemy się że na środku kościoła był mały murowany grób, w którym był pochowany Mikołaj Korycki, sekretarz Zygmunta III Wazy. Najprawdopodobniej król ten bawił w tych stronach na łowach i w tym czasie został gdzieś w okolicy zamordowany wspomniany sekretarz królewski. Grób ten nakrywał biały ciosowy kamień z jego herbem "Ciołek".
Jeszcze w ostatnich latach przed I Wojną Światową grób istniał, choć już bardzo zrujnowany. Po wojnie, po odrestaurowaniu kościółka posadzkę wyrównano i znikły ślady grobu."
http://bip.inowlodz.pl/content/view/38/75

Inowlodz, Poland Page
Other names: Inowłódz
World:Poland
Lat 51.5333 Long 20.2167
http://www.fallingrain.com/world/PL/51/Inowlodz.html

Input by: tmc, 12 Jan 2010

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License