Hrehorów, wieś, k. Rogatin, Ivano-Frankivska Oblast, UA

Final collected data/Końcowe zebrane dane (plus sources/źródła)

 • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
 • Identification/Trafność: 100%
 • Precision/precyzja: Exact/dokładna
 • Place/miejsce:

Location of Hrehorów, UA.
Lat 49.3333 Long 24.4167
http://www.fallingrain.com/world/

 • Type/typ:

Village/wieś

 • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

Gregorov - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Gregorov.html
Gregoruv - http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Gregorov.html
Hryhoriv - http://maps.google.com/

 • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Ivano-Frankivska Oblast, Ukraine (UA

 • Coordinates/koordynaty:

Lat 49.3333 Long 24.4167 http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Gregorov.html

 • The closest town or city/Najbliższa większa miejscowość:

Rogatin

 • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek-Żelechowski family.

Żelechowski h. Ciołek, v. Żelichowski […] - W XIX w. posiadali następujące dobra w Galicji: Kowalowa w pow. tarnowskim, Rzeszotary w pow. wielickim, Tuszków pod Bełzem, Hrehorów i Ostrów w pow. rohatyńskim, Nieprześnia w pow. bocheńskim.
Źródło: Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881-1883. T. 1-2., ss. 592-594; A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T. 1. http://polishgenealogy.blogspot.com/search?q=ciołek

 • Related places/Powiązania:

The Zelechowski properties of Kowalowa, Rzeszotary, Tuszkow, Ostrow-2, Nieprzesnia villages.

 • Early date/Wczesna data:

unknown/nie znane

 • Late date/Późna data:

unknown/nie znane

 • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Żelechowski h. Ciołek, v. Żelichowski, starodawna rodzina małopolska, cytowana od 1264 r., pisząca się z Żelechowa in. Żelichowa w ziemi stężyckiej. Są jednego pochodzenia z Drzewickimi, Gutowskimi, Maciejowskimi. Z nich 3 senatorów, w tym: 1 biskup, 1 wojewoda i 1 kasztelan 1390 — 1553.
W XIX w. posiadali następujące dobra w Galicji: Kowalowa w pow. tarnowskim, Rzeszotary w pow. wielickim, Tuszków pod Bełzem, Hrehorów i Ostrów w pow. rohatyńskim, Nieprześnia w pow. bocheńskim.

Źródło: Jerzy Sewer Dunin-Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881-1883. T. 1-2., ss. 592-594;
A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T. 1.
http://polishgenealogy.blogspot.com/search?q=ciołek

Gregorov, Ukraine Page
Other names: Gregoruv
World:Ukraine
Lat 49.3333 Long 24.4167
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Gregorov.html

Rogatin, Ukraine Page
Other names: Rohatyn
World:Ukraine
Lat 49.4167 Long 24.6167
http://www.fallingrain.com/world/UP/0/Rogatin.html

Input by: tmc, 30 Nov 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License