Hipolitów, wieś, k. Pabianice, Łódzkie woj., PL

Final collected data/Koncowe zebrane dane (plus sources/źródła)

  • Ownership/Własność: Confirmed/potwierdzona
  • Identification/Trafność: 100%
  • Precision/precyzja: Exact/dokładna
  • Place/miejsce:

Location of Hipolitow, PL.
Lat 51.6833 Long 19.1667
http://www.fallingrain.com/world/

  • Type/typ:

Village/wieś

  • Historical & other names/Historyczne i inne nazwy:

unknown/nie znane

  • Current location: province & country (code)/Współczesna lokacja: prowincja i kraj (kod):

Łódzkie woj., Polska (PL)

  • Coordinates/koordynaty:

Lat 51.6833 Long 19.1667 http://www.fallingrain.com/world/PL/58/Hipolitow.html

  • The closest town or city/najbliższa większa miejscowość:

Pabianice

  • Significance/rola miejsca:

A property of the Ciołek family - Jardetzky (1992:109).

  • Related places/powiązania:

The nearby Mauryców village.

  • Early date/wczesna data:

unknown/nie znane

  • Late date/późna data:

unknown/nie znane

  • Additional notes/ekstra dane: notes notes

Raw notes/Wstępne notatki

Hipolitow, Poland Page
Other names: Hipolitów
World:Poland
Lat 51.6833 Long 19.1667
http://www.fallingrain.com/world/PL/58/Hipolitow.html
Input by: tmc, 26 Apr 2009

end of page


Ą ą Ć ć Ę ę Ł ł Ń ń Ó ó Ś ś Ź ź Ż ż


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License